Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtan każe Bajazydowi własnoręcznie wymierzyć karę ukochanej kobiecie. Bajazyd chce kontaktować się z matką. Kösem w tajemnicy przed sułtanem zwołuje obrady i każe wezyrom przekonać Murata do uspokojenia nastrojów w kraju.