Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtan Murat odwiedza sędziego religijnego Ahizadego, któremu wyrzuca, ze niedostatecznie wspiera go w konflikcie z poddanymi. Do seraju dochodzą wieści, ze janczarzy zbierają haracz od kupców. Kösem roztacza opiekę nad rodzinami m