Wspaniałe stulecie

Służba Selima podstępem wyprowadza księcia Bajazyda z lochu. W lesie powóz zatrzymuje wojsko z Selimem na czele. Bajazyd i synowie zostają zamordowani. Defne, nałożnica Bajazyda, podaje truciznę jego najmłodszemu synowi i popełnia samobó