Wspaniałe stulecie

Bajazyd dochodzi do siebie po porażce i odniesionych ranach, lecz musi uciekać przed pościgiem. Wciąż ma nadzieję, że przekona sułtana o swojej wierności, jednak ścigające go oddziały brata zapędzają go w stronę granicy z Persją. Osaczony przez wrog&