Wspaniałe stulecie

Sulejman prosi Ebussuuda efendiego o opinię w sprawie Bajazyda. Sędzia wydaje fatwę Bajazyd ma zostać stracony. Gubernatorzy trzech prowincji obiecują Bajazydowi wsparcie. Sulejman dowiaduje się o tym i każe im wesprzeć Selima, a nie jego zbuntowaneg