Wspaniałe stulecie

Selim informuje sułtana o zniewadze jakiej dopuścił się wobec niego Bajazyd. Dzięki szantażowi Selimowi udaje się przeciągnąć Rustema na swoją stronę. Sulejman za karę wysyła Bajazyda do Amasyi, a Selima - do Konyi.