Wspaniałe stulecie

Do Konstantynopola przybywa Bajazyd i Selim. Hurrem wie, że to jej ostatnie chwile. Prosi Sulejmana, by pochowano ją w meczecie wybudowanym przez architekta Sinana na jego cześć. Hurrem przygotowuje dwie skrzynie, które każe Sumbulowi oddać ks