Wspaniałe stulecie

Sułtan Sulejman wyrusza na wojnę z Habsburgami. Karol V ma zamiar zaatakować Konstantynopol. W stolicy imperium rozpoczyna się budowa meczetu sułtanki Hürrem. Książę Bajazyd znika z pałacu. W przebraniu dołącza do zastępu janczarów i wyru