Wspaniałe stulecie

Alvise Gritti próbuje wykupić Izabelę z rąk korsarzy. Ibrahim Pasza wysyła do niej Sümbüla Agę. Hürrem wysyła Gül Agę, aby ponownie sprowadził wróżbitę Jakuba. Sulejman ogłasza królem Węgier Jana Zapolyę. Zain