Wspaniałe stulecie

Okaleczony przez Jastrzębia Sinan Pasza wraca do Rüstema. Hürrem w drodze do Aleppo napotyka wiedziony przez Selima orszak z ciałem Dżihangira. Sulejman zaszywa się w samotni i poświęca modlitwie. Po pogrzebie Dżihangira, Selim wypowiada wo