Wspaniałe stulecie

Do pałacu przyjeżdża osławiona Afife hatu i na rozkaz sułtanki Hatice w sekrecie przed Hürrem szykuje przyjęcie dla sułtana. Hürrem nakazuje swym sługom porwanie przetrzymywanej w lochach Nigar. Barbarossa ofiarowuje Ibrahimowi obraz Tycjan