Wspaniałe stulecie

Wieści o zwycięstwie armii osmańskiej pod Mohaczem docierają do Watykanu. Sulejman gromadzi zdobycze wojenne i wyrusza w drogę powrotną do Konstantynopola. Ibrahim Pasza jest pod wrażeniem przejętych zbiorów Bibliotheca Corviniana. Postanawia