Wspaniałe stulecie

Po sprzeczce z ojcem Mustafa zamyka się w komnacie z Norą i odmawia udziału w piątkowej modlitwie, co zostaje odebrano jako jawna obraza sułtana. Daye Hatun zostaje w pałacu i na rozkaz sułtana wraca na dawne stanowisko.