Wspaniałe stulecie

Sułtan dowiaduje się o wydarzeniach, które miały miejsce podczas jego choroby. Rüstem pasza przekonuje się, że gubernator Hercegowiny to jego rodzony brat. Sułtan wymierza karę komendantowi janczarów, którzy podczas jego cho