Wspaniałe stulecie

Sułtan nie może dłużej przymykać oka na nieposłuszeństwo i nadużycia swojego szwagra, Ferhata Paszy. Niestety za jego występki prawo przewiduje tylko jeden wymiar kary... Tymczasem do Haremu przywieziono nowe niewolnice. Wśród nich znajduje si