Wspaniałe stulecie

Mustafa dowiaduje się o chorobie ojca, ale odmawia wyjazdu do Konstantynopola bez jego rozkazu. Hürrem i Selim obawiają się przyjazdu Mustafy. Janczarzy i dowódca floty deklarują poparcie dla księcia Mustafy. Kawiarnia Sümbüla p