Wspaniałe stulecie

Książę Mustafa odnajduje kupca, który miał przygotować na niego atak. Mężczyzna zostaje podstępnie otruty, ale wcześniej wskazuje jednego ze sług Rüstema, Aziz agę. Mustafa otwarcie wypowiada wojnę Hürrem i Rüstemowi.