Wspaniałe stulecie

Ibrahim zaprowadza porządki w Egipcie, a Sulejman wciąż pozostaje w Edirne, kiedy w stolicy wybucha bunt janczarów. Nieświadoma zagrożenia Hürrem wraca do Konstantynopola z dziećmi. Janczarzy palą miasto. Nasuh wraz z Leonem spieszą na po