Wspaniałe stulecie

Rok 1529. Trwa oblężenie Wiednia, ale pogoda nie sprzyja armii osmańskiej. Tymczasem w Konstantynopolu szantażowana przez matkę Sulejmana Hürrem nie zgadza się na opuszczenie pałacu. Podczas kłótni sułtanka matka przechodzi zawał serca.