Wspaniałe stulecie

Do Konstantynopola przybywa Elqas Mirza brat perskiego szacha Tahmaspa I, który chce pozbawić go władzy. Za namową Rüstema Mirza mówi sułtanowi, że to Tahmasp był zamieszany w intrygę z zatrutym kaftanem. Hürrem dowiaduje się