Wspaniałe stulecie

Na rozkaz sułtana Hürrem przenosi się do Kütahyi, do księcia Bajazyda. Janczarzy, których wysłał sułtan aby powstrzymali zmierzającego do stolicy na czele wojska Mustafę, stają po stronie księcia. Sułtan jest przekonany, że książę Mu