Wspaniałe stulecie

Sułtan rozmyśla nad listami pochwalnymi, w których nazwano Mustafę przyszłym sułtanem. Wysyła do księcia list i strojny kaftan. W ostatniej chwili służący Rüstema paszy nasącza kaftan trucizną...