Wspaniałe stulecie

Mihrunnisa odmawia powrotu do Manisy ze względu na dobro księcia Mustafy. Świeżo poślubiony maż sułtanki Fatmy umiera w noc poślubną. Sułtan mianuje nowego komendanta janczarów i postanawia sprawdzić lojalność syna. Huricihan namawia Cihangira