Wspaniałe stulecie

Ibrahim Pasza wraca do Konstantynopola i natychmiast nakazuje odsłonić zakryte przez Hatice rzeźby. Arcyksiążę Ferdynand donosi papieżowi o pojmaniu przez Sulejmana księcia Fryderyka. Sulejman zapewnia matkę, że nigdy nie pozwoli, by w jego państwie