Wspaniałe stulecie

Rok 1520. Sułtan Selim I Groźny umiera, a władzę w Imperium Osmańskim przejmuje jego syn - opanowany i światły Sulejman.