Wojna domowa

Paweł bierze udział w eliminacjach do programu telewizyjnego. Wracając do domu wstępuje do sąsiadki Ireny mieszkającej piętro niżej. Skarży się na rodziców, że każą mu się myć i zapędzają do odrabiania lekcji. Następnego dnia Paweł dowiaduje s