Wojenne dziewczyny

Margarethe zamierza napisać list do znajomego admirała, w celu przeniesienia Schneidera po jego kompromitującym przeszukaniu Złoczewic. Schneider natomiast nakazuje Odrowążowi zdobyć dowody na obecność Żydów w pałacu w zamian za darowanie życi