Wojenne dziewczyny

Magda, Cichociemna spadochroniarka z Londynu ujawnia swoje zadanie. Ma dowiedzieć się jak najwięcej o tajnej, niemieckiej bazie wojskowej pod Warszawą. Nic więcej nie wie lub nie chce powiedzieć. Dowództwo zarządza obserwację. Magda wraz z odz