Wojenne dziewczyny

W odwecie za akcję w lwowskim hotelu, Martin von Shitz zarządza łapankę. Marysia, zmierzająca do mieszkania konspiracyjnego jest świadkiem rozstrzelań. Batiar osłaniający Marysię podczas jej działań we Lwowie, ginie podczas łapanki. Mimo to dziewczyn