Wojenne dziewczyny

Marysia rozpacza po śmierci Andrzeja. Nie może sobie darować, że namówiła go na wniesienie granatów do getta. Jest zdruzgotana oraz zmęczona. Nie potrafi dłużej sprostać rzeczywistości i działać w Organizacji, jak dawniej. Ewa uzyskuję