Wojenne dziewczyny

Volksdeutsch, który szantażuje Jadwigę i Bronkę, żąda, by płaciły mu dwa razy wyższy haracz za milczenie. Kobiety są przestraszone, zwłaszcza że ukrywają w jadłodajni Jasia. Tymczasem Nitka zachowuje się bardzo nieswojo. Wyznaje dziewczynom, ż