Wojenne dziewczyny

Sońka zabiera ze sobą Mareczka na ćwiczenia. Na zajęciach nie wszystko idzie, jak powinno. Mareczek i Zyga zostają pojmani przez Niemców. Margharete uczestniczy w przesłuchaniu i rozpoznaje Zygę. Sońka ubłagał Meiera by pomógł im znaleź