Wojenne dziewczyny

Niemcy wzmacniają kontrolę Szczęsnego. Nie wolno mu opuszczać laboratorium, śpi w piwnicy pod budynkiem. Kontroli podlegają nawet najdrobniejsze kwestie związane z mężczyzną - włącznie z jego posiłkami. Steffen informuje zdenerwowanego Leona, że ma r