Wojenne dziewczyny

Wojna trwa. Złoczewice mają zostać szpitalem dla rannych niemieckich oficerów. Jako pierwszy zostaje przywieziony ciężko ranny lotnik. To bohater, o którym Mayer ma zrobić propagandowy film, więc musi być leczony w dobrych warunkach. Ni