Wojenne dziewczyny

Twa trzeci rok wojny. Dziewczyny nadal działają w organizacji. Kolejną spektakularną akcją w ich wykonaniu jest wysadzenie drukarni „Nowego Kuriera Warszawskiego”, gadzinówki wydawanej przez Niemców. Margarethe wydaje rozkaz