Winnice miłości

Po poważnej kontuzji Aleksandry zszokowany Achilleas prosi Nektariosa i Dymitrę o pomoc, aby nie niepokoić Meliny. Jednak po jego spóźnionym powrocie Melina wyładowuje na nim swoją frustrację. Diamantis w dalszym ciągu grozi Oldze, aby nią man