Winnice miłości

Panitsa, źle odczytując intencje Meliny, jest na nią zła, widząc jak rozmawia ona z Sifisem. W tym samym czasie Dimitra otwarcie atakuje Antigoni, zarzucając jej romans z Nektariosem. Diamantis z tego samego powodu również beszta Antigoni. Kie