Winnice miłości

Pomimo wysiłków Meliny i całej rodziny, by dodać otuchy Achilleasowi, wydaje się, że ten już stracił nadzieję, gdyż wszystkie dotychczasowe dowody przemawiają przeciwko niemu. Diamantis, zaniepokojony decyzją Anastasii, która zamierza p