Winnice miłości

Zeznania funkcjonariusza Vinichakisa są szokiem dla wszystkich, zwłaszcza dla adwokata Achilleasa, który nie jest w stanie go obronić, dowiadując się o nowych faktach w sprawie. Antigoni, zaniepokojona niekorzystnym przebiegiem procesu, nacisk