Winnice miłości

Rozpoczynający się proces Achilleasa, wywołuje nowe konflikty. Widok Olgi u boku Mattheosa budzi w Anastasii zazdrość, przez co reaguje ona obcesowo. Tymczasem Diamantis wyznacza Thomasa do zbierania dowodów na przysięgłych, aby mógł p&