Winnice miłości

Niespodziewane aresztowanie Patroklosa z nieznanych jeszcze powodów niepokoi rodzinę Mattheou, a zwłaszcza Diamantisa, który obawia się najgorszego. Kontakty Olgi z Achilleasem i Meliną prowadzą do nowego konfliktu z Mattheosem. Po nale