Winnice miłości

Wieści o tym, że Sifisa widziano w Atenach, wszystkich podnoszą na duchu. Kiedy jedzie po niego Antonis, Sifis jednak ponownie znika bez śladu. Diamantis sugeruje Christosowi, że powinien tymczasowo zaprzestać śledzenia Patroklosa, ponieważ może go s