Winnice miłości

Oskarżenia Achilleasa pod adresem mężczyzny, który, jak sugerował jego przyjaciel, był zamieszany w porwanie Meliny, jeszcze bardziej konfliktują rodzinę. Anastasia i Diamantis dowiadują się, że Sifis wyjechał do Niemiec. Próby skontakt