Winnice miłości

Sifis odrzuca wszelką pomoc ze strony najbliższego otoczenia i postanawia porzucić zarówno rodzinny biznes, jak i dom. Kiedy Melina słyszy o fatalnej sytuacji finansowej Sifisa, bardzo się denerwuje i prosi Achilleasa, aby pozwolił jej natychm