Winnice miłości

Sifis kłóci się z rodzicami Meliny, twierdząc, że ukrywają córkę. Diamantis podejrzewa, kto może stać niszczeniem wina i postanawia kontynuować współpracę z Mattheosem. Melina, zszokowana okrucieństwem Sifisa, poddaje się i wyzna