Winnice miłości

Antonis kłóci się z Anastasią z powodu jej spotkania z Mattheosem. Christina prosi Eurydiki o połączenie sił w celu odpłacenia się za swoje krzywdy wszystkim członkom rodziny Mattheou. Diamantis daje próbkę krwi, aby porównać ją