Więzień miłości

Zehra spłaca długi ojca wobec szpitala. Jener, nic o tym nie wiedząc, także zdobywa pieniądze na operację i przekazuje je Sevim. Omer kupuje Zehrze eleganckie kreacje, a potem informuje rodzinę, że bierze z nią ślub.