Więzień miłości

Yener wpędza Salima w kłopoty finansowe. Koray sprzedaje motocykl, by uratować Salima. Koray dostaje od ojca czek in blanco. Alev zleca porwanie Asji. Omer dowiaduje się, że Nihat chce wyprowadzić się z Ajsze do własnego domu.