Więzień miłości

Oouz odkrywa knowania Jyldyz i ostatecznie z nią zrywa. Taryk spłaca Vakkasa i prosi o rękę Zelihy. Oouz namawia Azize do powrotu do rezydencji. Żulide rozpoznaje w Alim Emira.