Więzień miłości

Kylycz grozi Azize, że jeśli mu nie ulegnie, rozpowie, że Azize nie jest matką Alego. Ouz widzi, jak Jyldyz dręczy Alego i zrywa zaręczyny. Taryk w swoim domu przekonuje wściekłego Sameta, że między nim a Zelihą nic nie zaszło,